Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Η Άρτα εις την Επανάστασιν του 1821, Θυσίαι και Αγωνισταί

Η Άρτα εις την Επανάστασιν του 1821, Θυσίαι και Αγωνισταί

Η Άρτα εις την Επανάστασιν του 1821, Θυσίαι και Αγωνισταί
(Αθήναι 1978)

Επίπονος έρευνα αρκετών ετών εις διάφορα αρχεία, δημόσια και ιδιωτικά, μας επέτρεψε να ευρύνωμεν σημαντικά εις έκτασιν τα γνωστά μέχρι τώρα όρια της συμβολής της επαρχίας Άρτης εις τον αγώνα της Ανεξαρτησίας του 1821 και να τα παρουσιάσωμεν εις το ανά χείρας βιβλίον μας. Από τους ιστορικούς μας ήσαν γνωσταί αι μάχαι αι οποίαι έγιναν εις την περιοχήν της κατά το πρώτον και δεύτερον έτος της επαναστάσεως, ως και τα ονόματα περιωρισμένου αριθμού οπλαρχηγών οι οποίοι ηγήθησαν των αγωνιστών της. Έμειναν όμως άγνωστοι αι θυσίαι, αι καταστροφαί της, ως και ο μεγάλος αριθμός των πολεμιστών της όστις απ’ αρχής της επαναστάσεως πήρε τα όπλα κατά του κατακτητού.

Διαβάστε το βιβλίο online Λήψη του βιβλίου ως pdf
Επιστροφή στον κατάλογο έργων