Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Η Μάχη του Σέλτσου, Δραματική αντίστασις των Σουλιωτών

Η Μάχη του Σέλτσου, Δραματική αντίστασις των Σουλιωτών

Η Μάχη του Σέλτσου, Δραματική αντίστασις των Σουλιωτών
(Αθήναι 1970)

Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και επί έναν εν συνεχεία αιώνα δεν το είχε πατήσει το πόδι του κατακτητού. Ήτο ήσυχον έως την ημέραν καθ’ ην προσεφέρθη υπό της μοίρας δια να γραφή εκεί ο επίλογος των αγώνων μίας ηρωϊκής πολεμικής φυλής των Σουλιωτών, όπου άνδρες και γυναίκες εις τον αγώνα και τας θυσίας υπέρ της ελευθερίας των συνηγωνίσθησαν και ήλθον ισόπαλοι και άγνωστον εως ότου ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου και αι βουλαί της θείας προνοίας το επέλεξαν σύμβολον της Ιστορίας μας, ώστε να λάβη χώραν εκεί πρωτοφανές δράμα όπου η ολοκληρωτική θυσία, ωσάν αποθέωσις, των Σουλιωτών αφύπνισεν την Ελληνικήν ψυχήν δια την ανάστασιν του Γένους.

Διαβάστε το βιβλίο online Λήψη του βιβλίου ως pdf
Επιστροφή στον κατάλογο έργων