Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας, Φημισμένοι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων

Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας, Φημισμένοι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων

Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας, Φημισμένοι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων
(Αθήναι 1985)

Η επαρχία της Άρτης έλαβεν μέρος απ’ αρχής του ιερού αγώνος και κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εξεγέρσεως διεδραμάτισεν σημαντικόν ρόλον. Αλλεπάλληλες μεγάλες μάχες έλαβον χώραν εις την περιοχήν της, τα αποτελέσματα των οποίων συνετέλεσαν εις την επιτυχή εξέλιξιν του όλου αγώνος. Εις αυτές διεκρίθησαν απαραμίλλου ανδρείας, τέκνα της, ως οπλαρχηγοί, Καραϊσκάκης, Γώγος Μπακόλας, Τσαρακλής, αδελφοί Μήτρος και Γιαννάκης Κουτελίδας από την Χώσεψη και πολλοί άλλοι. Η δράσις αυτών, εντυπωσίασε την εποχήν των και έτυχε γενικής αναγνωρίσεως από την ιστορίαν της Επαναστάσεως του 1821, δημιουργεί δε χρέος εις ημάς, συμπατριώτας, να παρουσιάσωμεν αυτήν εις όλα τα στάδια της.

Διαβάστε το βιβλίο online Λήψη του βιβλίου ως pdf
Επιστροφή στον κατάλογο έργων